در گذشته عشایر، از مفرش/مفرج/خوابگاه به عنوان رختیخواب پیچ/جا رختخوابی برای جابجایی وسایل خود در کوچ هاشون استفاده می‌کردند و امروزه در منازل به عنوان مبل/کاناپه سنتی استفاده می‌شود

در حال نمایش یک نتیجه