خواهشمند است از پرداخت هر گونه وجهی بدون تماس تلفنی با شماره همراه ۹۸۹۱۷۷۰۰۶۳۵۹+ جداً خودداری فرمایید، ضمناً پس از تماس،منحصراً شماره کارت بانکی از طریق همین شماره به شما اعلام خواهد شد و نباید به هیچ حسابی به غیر از شماره کارت اعلام شده (از طریق شماره همراه ۹۸۹۱۷۷۰۰۶۳۵۹+) هیچ گونه وجهی واریز گردد، همچنین امکان دریافت نقدی از طریق سایت وجود ندارد.