فروشگاه دکتر مهران

شماره تماس : 989164513617+

شماره واتساپ 989164513617+

Email :dr.Mehran_department_store@yahoo.com

آدرس : شیراز-جنب مسجد وکیل-بازار شمشیرگر ها-فروشگاه مهران-دکترمهران   

صندوق پستی : 1113-71955